El Govern d’Andorra aprova el projecte de llei de foment del vehicle elèctric

El Consell de Ministres ha aprovat, aquest dimecres, el projecte de llei de foment del vehicle elèctric, que inclou diverses mesures per aconseguir l’objectiu que Andorra esdevingui un país capdavanter en la mobilitat elèctrica. El projecte, presentat pel ministre de Transports, Administració Pública i Telecomunicacions, Jordi Alcobé, i treballat conjuntament amb el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, s’emmarca en el desenvolupament del conveni de col·laboració amb els comuns, FEDA, les distribuïdores d’energia elèctrica, l’ACA i l’AIVA.

El projecte de llei inclou diverses modificacions al Codi de Circulació per tal de regular la matriculació de vehicles elèctrics, i inclou l’obligatorietat d’informar a la carta groga sobre el grau d’emissions de CO2 o el tipus de motor EURO.

page2_img1

D’altra banda, per tal de facilitar la instal·lació dels punts de càrrega per a vehicles elèctrics, el projecte de llei modifica la Llei de propietat horitzontal per permetre a qualsevol propietari instal·lar punts de càrrega a la plaça d’aparcament. La instal·lació dels punts de càrrega seguirà una reglamentació específica.
Una altra modificació important que comporta el projecte de llei és la modificació de la taxa de tinença de vehicles. En aquest sentit, el projecte de llei modifica la base de càlcul de la taxa per incentivar la compra de vehicles poc contaminants en detriment dels més contaminants; una mesura innovadora a nivell internacional, que s’alinea i anticipa al compliment dels objectius de les polítiques de lluita contra el canvi climàtic.
Així, en el cas dels turismes i furgonetes la modificació tindrà efecte sobre els vehicles matriculats a partir del 2009, de manera que en lloc de calcular la taxa a partir de la potencia fiscal del vehicle (CVF) es farà tenint en compte les emissions de CO2. El preu de la taxa que proposa el projecte de llei anirà des dels 24 euros per als turismes amb emissions inferiors als 120 g/CO2 fins als 192 euros per als que tinguin emissions superiors als 200 g/CO2. Pel que fa a les furgonetes es preveu que durant el primer any d’aplicació de la llei tinguin un 50% de bonificació i durant el segon any una bonificació del 25%.

page2_img1

Quant als camions i autobusos, la taxa també deixarà de variar en funció de la potència i passarà a dependre de la classificació del motor EURO. Les quantitats també oscil·laran entre els 24 euros, per als motors EURO 6, i els 192 euros, per als motors EURO 3 o inferiors, i amb les mateixes bonificacions que per a les furgonetes.
Pel que fa a les motocicletes, els remolcs i els vehicles especials, així com per als turismes i furgonetes anteriors al 2009, les taxes s’apujaran entre 1 i 11 euros, per tal d’actualitzar els seus valors.
En el marc de l’objectiu de potenciar la mobilitat elèctrica, durant els tres primers anys d’entrada en vigor de la llei, els vehicles elèctrics quedaran exempts d’abonar la taxa de tinença de vehicles, així com d’abonar la taxa d’atribució de matrícula personalitzada de 2 a 5 lletres.
Finalment, el projecte de llei preveu en un termini de sis mesos el desplegament de tres reglaments: el Reglament del programa d’ajuts 2016: Engega 0e, el Reglament de procediments de la ITV per a vehicles de mobilitat elèctrica i el Reglament de la instal·lació dels punts de càrrega.

Llei de foment del vehicle elèctric

Font: Govern d’Andorra

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.