La Generalitat aprova un sistema d’etiquetatge verd dels vehicles

L’etiquetatge verd consisteix en un codi de colors que determinarà el nivell de contaminació dels vehicles i permetrà millorar la qualitat de l’aire
– Serà un sistema voluntari que servirà per incentivar l’ús de vehicles nets
– A través d’un codi de colors es determinarà quins contaminen més i quins menys i servirà per facilitar a les administracions aplicar polítiques de gestió de la mobilitat que permetin millorar la qualitat de l’aire que respirem
– El sistema entrarà en vigor el primer trimestre del 2016 per als turismes i furgonetes considerats ECO elèctrics i ECO, i el setembre per a la resta

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, va anunciar a París, en el marc de la Cimera del Canvi Climàtic (COP21), que la Generalitat ha creat un sistema d’etiquetatge verd dels vehicles en funció de la contaminació que produeixen. Tenint en compte que, a casa nostra, el 27% de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) tenen l’origen en el transport, i de l’alta incidència d’aquest sector en la contaminació local, s’ha considerat necessari actuar per afavorir els vehicles més nets.

La Comissió rectora del Pla d’Actuació de Millora de la Qualitat de l’Aire (PAMQA2020) a la conurbació de Barcelona ja ha aprovat els criteris tècnics per determinar els vehicles nets i la seva certificació de qualitat de l’aire. Aquesta certificació s’estableix com una eina voluntària on els propietaris i titulars de vehicles hi han de poder tenir accés amb mitjans telemàtics. En concret, ho faran a través del portal EcoviaT, gestionat pel Departament de Territori i Sostenibilitat. Aquest portal disposa, des de l’any 2012, d’un sistema de descomptes que, en funció del peatge, és del 30% per als vehicles amb baixes emissions i del 40% per als ocupats per 3 o més persones. Des del setembre passat, els cotxes elèctrics tenen una bonificació del 100%. Els nous criteris ajustaran els descomptes de forma més concreta en funció de les emissions, no només de CO2, sinó també dels contaminants locals, com els òxids de nitrogen (NOx).

Avantatges de les etiquetes

page2_img1

Conèixer el nivell d’emissions del vehicle a través d’una identificació visual facilitarà a les administracions, tant locals com autonòmica, aplicar polítiques de gestió de la mobilitat que permetin millorar la qualitat de l’aire que respirem, d’acord amb les seves competències. D’aquesta manera, els municipis podran, per exemple, aplicar bonificacions en els aparcaments per als cotxes considerats més nets, o restringir els accessos als més contaminants, o bé incentivar l’ús de vehicles nets a les zones urbanes d’atmosfera protegida (ZUAP). Per la seva banda, la Generalitat incorporarà aquests criteris en la bonificació dels peatges que gestiona, situats en bona part a la conurbació de Barcelona, i a l’accés d’aquests vehicles als carrils BUS-VAO-ECO. També els podrà fer servir en la gestió del trànsit durant els episodis ambientals de contaminació.

La classificació dels vehicles

El criteri tècnic per a la determinació dels vehicles nets consta de 2 apartats: un primer per a turismes i furgonetes i un segon apartat per als camions, autocars i autobusos. En tots els casos la certificació de qualitat de l’aire dels vehicles consta de 2 categories per als vehicles considerats nets (ECO elèctric i ECO) i 6 categories addicionals per a la resta de vehicles.

Les 8 categories de la certificació de qualitat de l’aire dels vehicles s’estableixen en funció del seu potencial contaminant de l’atmosfera per òxids de nitrogen (NOX) i partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10), i tenint en compte les emissions de diòxid de carboni (CO2). Cada categoria de vehicles s’identificarà amb un número i color específic.

Entrada en vigor

El sistema entrarà en vigor el primer trimestre de 2016 -quan s’aprovi la modificació del decret que regula els descomptes pels peatges de la Generalitat- per als turismes i furgonetes considerats nets. Es tracta dels ECO elèctrics (vehicles elèctrics purs, elèctrics d’autonomia extesa, elèctrics híbrids endollables amb 40 km d’autonomia, i d’hidrogen) i els ECO (vehicles de gas natural, GLP o biogàs sota la normativa europea d’emissions EURO 5 o superior, amb emissions de NOX iguals o inferiors a 60 mg/km i emissions de CO2 inferiors a 140 g/km, i les mateixes condicions per als vehicles de benzina i dièsel, excepte les emissions de CO2, que hauran de ser inferiors a 100 g/km).

La resta d’etiquetes començaran a funcionar a partir del setembre de 2016.

L’objectiu: Reduir les emissions de contaminats locals (NOx i PM10) i de gasos amb efecte d’hivernacle (CO2)

El trànsit rodat es un element clau en la mobilitat de la nostra societat i alhora és la principal font de contaminació per partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) i òxids de nitrogen (NOX), que superen els límits legislats a la conurbació de Barcelona. Aquestes partícules fines i els òxids de nitrogen aporten més del 50% del total de les emissions generades en aquest àmbit. Pel que fa als entorns urbans i a les zones residencials properes a eixos viaris d’elevada intensitat de trànsit, el parc de vehicles contribueix en més del 85% a la contaminació. És per això que s’ha determinat del tot necessari dissenyar polítiques públiques que orientin a la racionalització de l’ús del parc de vehicles i incentivar un model de renovació per reduir les emissions en els entorns més vulnerables.

El PAMQA2020 conté diverses mesures relacionades amb polítiques d’incentiu per a la renovació del parc de vehicles. En aquest sentit, aprova uns criteris d’emissions màximes per als contaminants NOX, PM10 i CO2, que es passen a generalitzar també com a criteri per incentivar l’ús de vehicles nets.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.